SRW zoekt invulling voor Pouwel Bakhuis

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe verzocht om samen een zoektocht te starten naar een ontwikkeling rond het historische gemaal Pouwel Bakhuis. De stip aan de horizon die de SRW voor ogen heeft, is de realisering van een Nederlands centrum voor rivierbeteugeling in dit waterrijke deel van Wapenveld tussen de Veluwe en de rivier de IJssel.

Vanaf de Middeleeuwen toen in 1370 werd begonnen met de bedijking van de IJssel, is op deze locatie al strijd geleverd tegen het IJsselwater in combinatie met de afvoer van het water vanaf de Veluwe. De IJssel stond toen nog in verbinding met de Zuiderzee en noordwesterstormen stuwden het water tot ongekende hoogte op. Door de bewoners van het fraterhuis Hulsbergen in Wapenveld is veel werk verzet in de strijd tegen het water. Bekend is dat houten sluizen wegspoelden waarna de fraters de eerste stenen sluis bouwden. Na de sluizen volgde in 1920 de bouw van het stoomgemaal Pouwel Bakhuis. Dat werd in 1999 vervangen door het moderne gemaal Veluwe. Sporen als dijkverleggingen en de kolken die ontstonden na dijkdoorbraken zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. “In de landschapsbiografie die nu door Cultuurland Advies in opdracht van de SRW wordt gemaakt, komt veel informatie over de rijke cultuurhistorie in de strijd tegen het water. Daaruit valt af te leiden dat dit gebied een voorbeeld is in de strijd om de rivieren te beteugelen. Bijzonder is dat tegelijkertijd het water van de Oost-Veluwe afgevoerd moest worden”, vertelt Jan Nitrauw namens de SRW.

Nu in het gebied de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld wordt aangelegd om de rivier de IJssel weer de ruimte te geven, is het volgens de SRW een geweldige kans om alle facetten van de rivierbeteugeling voor bezoekers zichtbaar te maken. “Na de aanleg van de geul houden we dan een toeristisch heel aantrekkelijk centrum over waar het hele verhaal over Nederland en de rivieren vertelt kan worden”, zegt Nitrauw. Het idee van de SRW is vergezeld gegaan van een projectplan. Dat voorziet in het maken van een haalbaarheidsstudie en het maken van een Bidbook. Dit om de markt op te gaan en te zoeken naar geïnteresseerde ondernemers.

 
Boeiend jaar voor complex Erve IJzerman

Er staat Wapenveld een boeiend jaar te wachten rond het complex Erve IJzerman in Wapenveld. Dat blijkt uit de presentatie van de nieuwe stichting ‘Erve IJzerman’. Deze heeft de taak van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) overgenomen die het initiatief nam voor aankoop en behoud van het complex.

Het nieuwe stichtingsbestuur onder leiding van voorzitter Aart van Ommen komt niet in een gespreide beddestee om in de stijl van de boerderij te blijven, maar heeft veel waardering voor het werk dat door de SRW is verzet. “We stappen eigenlijk in een rijdende trein. Ik geef het je te doen om in deze tijd de financiering van de aankoop en projectfinanciering rond te krijgen en allerlei partijen te interesseren om mee te doen”, aldus van Ommen.

Onderzoek door studenten

De nieuwe stichting heeft inmiddels de eerste stappen voor het vervolg gezet. Eind februari gaat een groep studenten van de Christelijke Agarische Hoogeschool Dronten aan de slag met een onderzoek. “De opdracht is om de mogelijkheden te verkennen om door herbestemming het complex met een gezonde exploitatie duurzaam te behouden. Dan kun je denken aan zaken als een ‘levend’ zuivelmuseum, verblijfsrecreatie en samenwerking met partners in de zorg of het onderwijs. Maar de studenten hebben de vrije hand dus wie weet met welke verrassende oplossingen ze nog komen”, aldus van Ommen.

Openstelling

De stichting gaat verder de mogelijkheden onderzoeken om in het toeristenseizoen 2013 tot openstelling van het complex te komen. “Het is natuurlijk prachtig om rond te dwalen in een complex waar de tijd heeft stil gestaan. Daarbij krijgen we medewerking van stichting Zuivelmuseum De Melkmaten die objecten gaat exposeren. Hiermee kunnen we ook al het nodige geld genereren”, legt van Ommen uit.

Het geluid van...

Via die eigenaar van het complex Boerderij en Landschap (B&L) is ook een bijzondere activiteit geregeld. Productiehuis Oost Nederland gaat in de zomer van 2013 voorstellingen verzorgen met het project ‘Het Geluid van’.  B&L heeft overigens al meer zaken geregeld. Zo is van de Rijksdienst voor Monumentenzorg een subsidie van 15.000 euro ontvangen voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties om verval te voorkomen.  Met spanning wacht men ook op de uitslag van de selectiecommissie voor het programma ‘Restauratie’ van Omroep MAX. Als Erve IJzerman wordt uitgekozen zal de restauratie van met name het deel dat nodig is voor de bereiding van de dagelijkse voeding,  gerestaureerd worden. Dat zou betekenen dat de karnton, de bakoven en het open vuur weer gebruikt kunnen worden. De uitslag wordt in de loop van januari verwacht. “Ook zijn we in overleg met de stichting Landschapsbeheer Gelderland om alvast een inrichtingsplan voor het erf te maken”, vertelt van Ommen. De voorzitter verwacht dat men in de zomermaanden kan gaan praten over een vervolg. “Dan moet het onderzoek van de studenten van de CAH Dronten zijn afgerond en kunnen we onze verdere doelen bepalen”, aldus Aart van Ommen.

 
Fietsroute Wapenveld brengt landschap tot leven

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft Uitgeverij Matrijs in Utrecht de opdracht geven voor het maken van de uitgave ‘Wapenveld. Een cultuurhistorische fietsroute’. Het gaat om full colour uitgave van 72 pagina’s. Thema voor de fietsroute wordt de impact van de Moderne Devotie in combinatie met de historie van de waterbeheersing.

De Cultuurhistorische Routes maken deel uit van het TRAP project van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Een TRAP brengt mensen in contact met het cultuurlandschap en de archeologische en gebouwde monumenten. In samenwerking met Uitgeverij Matrijs zijn al een 70 van deze routes verspreid over heel Nederland verschenen. De SRW koos voor het thema Moderne Devotie en de waterbeheersing omdat die in Wapenveld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Moderne Devotie kreeg in Wapenveld en omgeving vaste voet aan de grond met de bouw van het Fraterhuis Hulsbergen in 1407. De fraters bezaten uiteindelijk een 450 hectare grond in Wapenveld, Hattem en Heerde. Ook waren zij eigenaren van de eerste windmolen in Wapenveld en watermolens in Heerde. Verder was hun inbreng groot bij onder meer de bouw van de sluizen in Wapenveld en het onderhoud van de waterlopen richting Hattem. Onderdelen van de uitgave zijn een route en routebeschrijving en aandacht voor de cultuurhistorische onderwerpen langs de route door Wapenveld, Hattem en Heerde. De uitgave sluit naadloos aan bij de Lanschapsbiografie Wapenveld die wordt gemaakt door Cultuurland Advies in Wapenveld eveneens in opdracht de SRW. “De landschapsbiografie en de cultuurhistorische fietsroute geven straks een prachtig beeld van de geschiedenis van Wapenveld. Zowel inwoners als recreanten zullen straks ervaren dat Wapenveld een heel rijke cultuurhistorische geschiedenis heeft”, belooft Jan Nitrauw namens de SRW. De kosten voor de uitgave zijn begroot op 12.850 euro en die zijn gedekt dankzij bijdragen van de provincie Gelderland, de gemeente Heerde, de Agenda Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul en ECR Groot Stokkert in Wapenveld. De verwachting is dat de fietsroute medio juni 2014 gepresenteerd kan worden.

 
Lesbrief over klooster Hulsbergen in Wapenveld gepresenteerd

Op dinsdag 15 januari j.l. presenteerde Bernard Bos uit Heerde een tekening van het voormalige fraterhuis Hulsbergen in Wapenveld. Dat gebeurde op de gereformeerde basisschool Kristal in de groepen 7 en 8. De leerlingen luisterden en keken geboeid naar een presentatie van dit klooster uit de vijftiende eeuw, waar niets van over is. De tekenaar schreef en illustreerde een lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

Het Kloosterbos in Wapenveld herinnert aan de plek waar van 1407 tot 1587 het fraterhuis Hulsbergen (St.Hiëronymus ) stond. De bewoners van dit huis waren de fraters van de Moderne Devotie, ook wel ‘broeders van het gemene leven’ genoemd. Ze hebben veel voor deze streek betekend.

Naast het kopiëren en schrijven van fraai geïllustreerde boeken werkten de fraters ook in de landbouw en werkten ze aan de afwatering en bedijking van het IJsseldal. Op het kloosterterrein stonden een kerk, een brouwerij, een linnenwevershuisje en een steenbakkerij. Iets hogerop ,300 meter ten westen van de huidige molen de Vlijt stond een houten standaardmolen.

Fraterhuis_opschriften

Er bestaan geen afbeeldingen van het klooster. Dat was voor Bernard Bos, oud-docent beeldende vorming van het Greijdanus te Zwolle, een uitdaging  om in de geschiedenis van het fraterhuis te duiken.

De tekening van het kloosterterrein is evenwel een artistieke benadering. Toch denkt de tekenaar dat droom en werkelijkheid waarschijnlijk dicht bij elkaar liggen. Hij is van plan de basisscholen in de gemeenten Heerde en Hattem  met een digitale versie van zijn lesbrief te benaderen.

fraterhuis in vogelvlucht

De heer Jan Nitrauw, secretaris van de Stichting Recreatie Wapenveld  (SRW) reageerde verheugd op het verschijnen van de lesbrief.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 10