Kansencatalogus Wapenveld

Ruim vijftig onderwerpen telt de Kansencatalogus Wapenveld om zaken verder te ontwikkelen. Het document is onderdeel van de Landschapsbiografie Wapenveld die de afgelopen week is gepresenteerd. Het is het resultaat van een onderzoek dat Martijn Horst van het bureau Cultuurland Advies het afgelopen jaar in opdracht van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft verricht. De eerste exemplaren werden ‘opgegraven’ uit een kruiwagen vol zand, klei en heide door heemraad Victor Doorn, wethouder Herman van der Stege en Hans Takke namens de provincie Gelderland. Dit tijdens een presentatie van de Landschapsbiografie in het Informatiecentrum van de Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld in het gemaal Veluwe. Unaniem waren de bijna veertig genodigden onder de indruk van de presentatie door Martijn Horst. Hij schetste een beeld van het ontstaan van Wapenveld sinds de Romeinse tijd. De eerste bewoning vond vooral plaats op de hogere delen langs de toen nog onbedijkte IJssel in met name het gebied rond de Bruggenhoek. Vanaf 1407 was de vestiging van het fraterhuis St. Hieronymus in Hulsbergen van grote betekenis. Opvallend is dat de kern Wapenveld zich in de loop der eeuwen verplaatst van de Bruggenhoek naar de omgeving Manenbergerbrug. Het dorp gaat vooral groeien na circa 1850 als het Apeldoorns kanaal, de spoorlijn en de grindweg Wapenveld uit haar isolement halen. Dan vestigen zich er industrieën en komt langs de Groteweg een bijzondere landgoederenzone tot ontwikkeling. In opdracht van de SRW heeft Horst de landschapsbiografie ook gebruikt om een kansencatalogus te maken voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme. Onderwerpen die genoemd worden zijn een locatie-onderzoek naar het fraterhuis Hulsbergen, het Manenbergerplein als entree naar Wapenveld, het terugbrengen van heide en stuifzanden, maar ook het zichtbaar maken van de militaire verdedigingslinie langs de IJssel uit de 80-jarige oorlog en de WO II en herbouw van één van de 26 (!) verdwenen schaapskooien. De SRW is van plan om op korte termijn een brainstormsessie te houden met betrokken partijen om vervolgstappen te zetten. “Want we hebben hier een geweldige inspiratiebron voor tal van nieuwe ontwikkelingen”, aldus Roel Docter, voorzitter van de SRW.

 

 

 
Dorpsraad en RVG gaan samen optrekken

De Dorpsraad Wapenveld gaat een volgende stap zetten in de plannen om een gemeenschapsvoorziening te realiseren in het centrum van Wapenveld. Men heeft RVG Development uit Oosterbeek als partner en investeerder voor de plannen weten te interesseren. Voorafgaand aan het verkiezingsdebat op donderdag 27 februari in Horeca ’t Spyker tekenen beide partijen om 19.45 uur een intentieovereenkomst.

“Doel van de overeenkomst is om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om het huidige winkelcentrumgebied Wapenveld te versterken en een financieel haalbaar plan te ontwikkelen. Daarin speelt de ontwikkeling van een gemeenschapscentrum een cruciale rol”, aldus het bestuur van de Dorpsraad. Het bestuur heeft een aantal partijen weten te interesseren voor de ontwikkeling van haar idee om een gemeenschapsvoorziening te realiseren in het centrum. De Dorpsraad is blij met RVG Development als partner. “Niet alleen wil men zelf investeren maar er is ook ruim ervaring om complexe vraagstukken op te lossen. En in Wapenveld willen we natuurlijk heel graag veel partijen bij elkaar brengen”, zegt vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad. Woordvoerder Ron de Gruyter is namens RVG blij met de Dorpsraad als partner. “We hebben een aantal gesprekken gevoerd en de Dorpsraad heeft al veel voorbereidend werk gedaan. Daar kunnen we op verder bouwen”, zegt de Gruyter.

Met een brief aan de gemeenteraad in oktober 2012, gaf de Dorpsraad de aanzet. De raad gaf vervolgens aan het college de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een gemeenschapsvoorziening in het centrum te realiseren. Dat werd in het voorjaar van 2013 uitgevoerd en afgerond met een haalbaarheidsstudie. Daaruit bleek dat de tijd te kort was om alle mogelijkheden te onderzoeken. Daarop werd besloten om twee sporen te gaan volgen. De eerste is het starten met een pilot gemeenschapsvoorziening in het pand van de bibliotheek. Die wordt momenteel verbouwd en op maandag 17 maart wordt daar het gemeenschapshuis Hof van Cramer in gebruik genomen. De Dorpsraad is in de tweede helft van 2013 verder gegaan met het zoeken van een ontwikkelaar en investeerder en die is nu gevonden in RVG Development. Voor de Dorpsraad zijn alle mogelijkheden nog open. “We hebben meerdere geïnteresseerde partijen en meerdere locaties. Aan RVG nu de taak om met concrete plannen te komen”, aldus de Dorpsraad.

 
Positieve grondhouding B&W voor natuurbegraafplaats

Een initiatief met potentie. Zo noemt het college van B&W van de gemeente Heerde het plan om een natuurbegraafplaats aan te leggen op landgoed De Polberg in Wapenveld. Dit betekent dat de initiatiefnemers het plan verder kunnen gaan ontwikkelen. Daaruit zal moeten blijken of het plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Positieve grondhouding

Onlangs hebben de eigenaren van landgoed De Polberg, aan de Groteweg te Wapenveld, het initiatief genomen om hier een natuurbegraafplaats te ontwikkelen. Op basis van een voorstudie ziet het college van B&W dit initiatief als kansrijk. Het fenomeen natuurbegraafplaats is een betrekkelijk nieuw concept dat in Nederland nog niet heel veel voorkomt, en waarmee de gemeente Heerde zich kan onderscheiden. Wanneer de natuurbegraafplaats gerealiseerd zou worden, zou dit de openstelling van De Polberg mogelijk maken. Daarnaast biedt het initiatief kansen voor het versterken van natuur en landschap en voor het in standhouden van waardevol cultuurhistorisch erfgoed.

Verdere uitwerking

Met de positieve grondhouding van B&W kunnen de initiatiefnemers de plannen voor de natuurbegraafplaats verder ontwikkelen. De daadwerkelijke invulling van het plangebied wordt verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over het maximaal aantal graven en de uitgifte van deze graven. Daarnaast verwachten B&W een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing, met name de bekostiging van het natuur- en landschapsonderhoud vanuit de inkomsten uit het natuurbegraven. De provincie moet instemmen met de plannen omdat op het landgoed een bestemming rust met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura2000.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad moeten besluiten over de plannen.

 
Het verhaal van Erve IJzerman, de plek waar de negentiende eeuw bevroor

Dinaboerderij

Twee broers en twee zussen deden elkaar de belofte niet te trouwen en daardoor lieten ze Wapenveld en de provincie Gelderland een uniek stuk geschiedenis na. Het afgelopen jaar legde Omroep Gelderland de seizoenen en de geschiedenis vast van dit bijzondere plekje. Het resultaat is te zien in de documentaire Gevangen achter Luiken; De verborgen wereld van een Veluwse boerderij. Drie jaar geleden overleed Dinah IJzerman, de laatste bewoner van de imposante boerderij aan de kanaaldijk in Wapenveld. Nog volledig in originele staat sinds de bouw in 1898. 

Een plek die voor de buitenwereld altijd een mysterie bleef, want de familie IJzerman liet bijna niemand toe. Jarenlang leefden hier twee broers en twee zussen die elkaar beloofden nooit de boerderij te verlaten en trouw te blijven aan het orthodoxe geloof en het gedachtegoed van hun ouders. Eén broer verliet de boerderij toch en moest de consequenties daarvan dragen. De anderen bleven en hielden vast aan de oude waarden. Het resultaat een boerderij waar de moderne tijd compleet aan voorbij is gegaan. Het was dit verhaal dat de aanleiding was voor de documentairemakers Ruben van der Scheer en Coen van Ouwerkerk om in de geschiedenis te duiken van Erve Ijzerman en de seizoenen vast te leggen op dit bijzondere plekje in Gelderland. Een speurtocht waarbij regelmatig de mond open viel. Net als bij menig bezoeker van dit gebouw. Waar geen badkamer is, maar een teil. Waar de rosmolen maalde en de gasaansluiting ontbrak. Maar het is vooral de gedachte dat drie jaar geleden hier een vrouw van over de 90 woonde die vasthield aan oude waarden. Drie jaar na haar dood geeft de boerderij haar geheimen prijs. Het resultaat is de prachtig gefilmde documentaire Gevangen achter luiken, de verborgen wereld van een Veluwse boerderij. Deze documentaire wordt op vrijdag 3 januari om 18.25 uur uitgezonden op TV Gelderland en wordt daarna ieder uur herhaald.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 6 van 10