Kansencatalogus Wapenveld

Ruim vijftig onderwerpen telt de Kansencatalogus Wapenveld om zaken verder te ontwikkelen. Het document is onderdeel van de Landschapsbiografie Wapenveld die de afgelopen week is gepresenteerd. Het is het resultaat van een onderzoek dat Martijn Horst van het bureau Cultuurland Advies het afgelopen jaar in opdracht van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft verricht. De eerste exemplaren werden ‘opgegraven’ uit een kruiwagen vol zand, klei en heide door heemraad Victor Doorn, wethouder Herman van der Stege en Hans Takke namens de provincie Gelderland. Dit tijdens een presentatie van de Landschapsbiografie in het Informatiecentrum van de Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld in het gemaal Veluwe. Unaniem waren de bijna veertig genodigden onder de indruk van de presentatie door Martijn Horst. Hij schetste een beeld van het ontstaan van Wapenveld sinds de Romeinse tijd. De eerste bewoning vond vooral plaats op de hogere delen langs de toen nog onbedijkte IJssel in met name het gebied rond de Bruggenhoek. Vanaf 1407 was de vestiging van het fraterhuis St. Hieronymus in Hulsbergen van grote betekenis. Opvallend is dat de kern Wapenveld zich in de loop der eeuwen verplaatst van de Bruggenhoek naar de omgeving Manenbergerbrug. Het dorp gaat vooral groeien na circa 1850 als het Apeldoorns kanaal, de spoorlijn en de grindweg Wapenveld uit haar isolement halen. Dan vestigen zich er industrieën en komt langs de Groteweg een bijzondere landgoederenzone tot ontwikkeling. In opdracht van de SRW heeft Horst de landschapsbiografie ook gebruikt om een kansencatalogus te maken voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme. Onderwerpen die genoemd worden zijn een locatie-onderzoek naar het fraterhuis Hulsbergen, het Manenbergerplein als entree naar Wapenveld, het terugbrengen van heide en stuifzanden, maar ook het zichtbaar maken van de militaire verdedigingslinie langs de IJssel uit de 80-jarige oorlog en de WO II en herbouw van één van de 26 (!) verdwenen schaapskooien. De SRW is van plan om op korte termijn een brainstormsessie te houden met betrokken partijen om vervolgstappen te zetten. “Want we hebben hier een geweldige inspiratiebron voor tal van nieuwe ontwikkelingen”, aldus Roel Docter, voorzitter van de SRW.

 

 

 
Positieve grondhouding B&W voor natuurbegraafplaats

Een initiatief met potentie. Zo noemt het college van B&W van de gemeente Heerde het plan om een natuurbegraafplaats aan te leggen op landgoed De Polberg in Wapenveld. Dit betekent dat de initiatiefnemers het plan verder kunnen gaan ontwikkelen. Daaruit zal moeten blijken of het plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Positieve grondhouding

Onlangs hebben de eigenaren van landgoed De Polberg, aan de Groteweg te Wapenveld, het initiatief genomen om hier een natuurbegraafplaats te ontwikkelen. Op basis van een voorstudie ziet het college van B&W dit initiatief als kansrijk. Het fenomeen natuurbegraafplaats is een betrekkelijk nieuw concept dat in Nederland nog niet heel veel voorkomt, en waarmee de gemeente Heerde zich kan onderscheiden. Wanneer de natuurbegraafplaats gerealiseerd zou worden, zou dit de openstelling van De Polberg mogelijk maken. Daarnaast biedt het initiatief kansen voor het versterken van natuur en landschap en voor het in standhouden van waardevol cultuurhistorisch erfgoed.

Verdere uitwerking

Met de positieve grondhouding van B&W kunnen de initiatiefnemers de plannen voor de natuurbegraafplaats verder ontwikkelen. De daadwerkelijke invulling van het plangebied wordt verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over het maximaal aantal graven en de uitgifte van deze graven. Daarnaast verwachten B&W een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing, met name de bekostiging van het natuur- en landschapsonderhoud vanuit de inkomsten uit het natuurbegraven. De provincie moet instemmen met de plannen omdat op het landgoed een bestemming rust met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura2000.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad moeten besluiten over de plannen.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 10