Nationaal draagvlak voor zuivelmuseum

Het initiatief om in de Erve Ijzerman in Wapenveld een nationaal zuivelmuseum te realiseren, kan rekenen op nationaal draagvlak. Dat meldt Els Thijssen van het bureau Museumadvies Els Thijssen uit Amsterdam. Zij heeft in opdracht van het bestuur stichting Erve IJzerman een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Opvallend is dat bij een aantal sleutelfiguren op het gebied van zuivelgeschiedenis in Nederland, er veel draagvlak is voor de plannen om in Erve IJzerman een zuivelmuseum gericht op melk, te realiseren. De stichting Erve IJzerman wilde voor men verder ging, antwoord hebben op de vraag: “Kan het verhaal van de Nederlandse zuivelhistorie vertelt worden op de Erve IJzerman in combinatie met de bewoningsgeschiedenis?”. Die vraag wordt in de haalbaarheidsstudie volmondig met 'ja' beantwoord. “Voor ons het meest verrassende is het brede draagvlak dat er is voor ons initiatief. Nederland kent geen historisch centrum waar alle aandacht wordt gericht op melk, de basis voor alle zuivelproducten. Zo heeft prof.dr.ir. Jos Lankveld, emeritus hoogleraar zuivelkunde van de Wageningen Universiteit ons verrast met het aanbod om voor opinieleiders in Wapenveld een lezing te komen houden over de zuivelgeschiedenis om ons initiatief te bevorderen”, meldt voorzitter Jan Nitrauw van de Stichting Erve IJzerman. Ook is het bestuur erg blij dat het mogelijk blijkt de functie van zuivelmuseum te combineren de bewoningsgeschiedenis van de Erve IJzerman. “We moeten er wel voor zorgen dat de 'ziel' van dit unieke complex behouden blijft. Maar uit het onderzoek blijkt dat dit heel goed mogelijk is”, aldus Nitrauw. De volgende stap is dat Museumadvies Els Thijssen een nader onderzoek gaat doen naar die bewoningsgeschiedenis. Het geheel moet dan afgerond worden in een bidbook, nodig voor de zoektocht naar financiers. Nitrauw schat dat er al gauw 'een miljoen euro' nodig is om de plannen te realiseren. Overigens is de verwachting dat na de zomervakantie de eerste werkzaamheden kunnen starten. Dat betreft dan de restauratie van alle daken op het omvangrijke complex. Hiervoor is inmiddels de omgevingsvergunning aangevraagd door eigenaar Boerderij en Landschap. Die heeft voor dit deel van de restauratie ook een aanvraag ingediend waarbij voor de kosten van circa vier ton een beroep wordt gedaan op de toegekende subsidie van 500.000 euro uit het project Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul. Verder verwacht het bestuur in de loop van het jaar een website Erve IJzerman te kunnen lanceren.

achterzijde

 
Het verhaal van Erve IJzerman, de plek waar de negentiende eeuw bevroor

Dinaboerderij

Twee broers en twee zussen deden elkaar de belofte niet te trouwen en daardoor lieten ze Wapenveld en de provincie Gelderland een uniek stuk geschiedenis na. Het afgelopen jaar legde Omroep Gelderland de seizoenen en de geschiedenis vast van dit bijzondere plekje. Het resultaat is te zien in de documentaire Gevangen achter Luiken; De verborgen wereld van een Veluwse boerderij. Drie jaar geleden overleed Dinah IJzerman, de laatste bewoner van de imposante boerderij aan de kanaaldijk in Wapenveld. Nog volledig in originele staat sinds de bouw in 1898. 

Een plek die voor de buitenwereld altijd een mysterie bleef, want de familie IJzerman liet bijna niemand toe. Jarenlang leefden hier twee broers en twee zussen die elkaar beloofden nooit de boerderij te verlaten en trouw te blijven aan het orthodoxe geloof en het gedachtegoed van hun ouders. Eén broer verliet de boerderij toch en moest de consequenties daarvan dragen. De anderen bleven en hielden vast aan de oude waarden. Het resultaat een boerderij waar de moderne tijd compleet aan voorbij is gegaan. Het was dit verhaal dat de aanleiding was voor de documentairemakers Ruben van der Scheer en Coen van Ouwerkerk om in de geschiedenis te duiken van Erve Ijzerman en de seizoenen vast te leggen op dit bijzondere plekje in Gelderland. Een speurtocht waarbij regelmatig de mond open viel. Net als bij menig bezoeker van dit gebouw. Waar geen badkamer is, maar een teil. Waar de rosmolen maalde en de gasaansluiting ontbrak. Maar het is vooral de gedachte dat drie jaar geleden hier een vrouw van over de 90 woonde die vasthield aan oude waarden. Drie jaar na haar dood geeft de boerderij haar geheimen prijs. Het resultaat is de prachtig gefilmde documentaire Gevangen achter luiken, de verborgen wereld van een Veluwse boerderij. Deze documentaire wordt op vrijdag 3 januari om 18.25 uur uitgezonden op TV Gelderland en wordt daarna ieder uur herhaald.

 

 
SRW zoekt invulling voor Pouwel Bakhuis

De Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe verzocht om samen een zoektocht te starten naar een ontwikkeling rond het historische gemaal Pouwel Bakhuis. De stip aan de horizon die de SRW voor ogen heeft, is de realisering van een Nederlands centrum voor rivierbeteugeling in dit waterrijke deel van Wapenveld tussen de Veluwe en de rivier de IJssel.

Vanaf de Middeleeuwen toen in 1370 werd begonnen met de bedijking van de IJssel, is op deze locatie al strijd geleverd tegen het IJsselwater in combinatie met de afvoer van het water vanaf de Veluwe. De IJssel stond toen nog in verbinding met de Zuiderzee en noordwesterstormen stuwden het water tot ongekende hoogte op. Door de bewoners van het fraterhuis Hulsbergen in Wapenveld is veel werk verzet in de strijd tegen het water. Bekend is dat houten sluizen wegspoelden waarna de fraters de eerste stenen sluis bouwden. Na de sluizen volgde in 1920 de bouw van het stoomgemaal Pouwel Bakhuis. Dat werd in 1999 vervangen door het moderne gemaal Veluwe. Sporen als dijkverleggingen en de kolken die ontstonden na dijkdoorbraken zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. “In de landschapsbiografie die nu door Cultuurland Advies in opdracht van de SRW wordt gemaakt, komt veel informatie over de rijke cultuurhistorie in de strijd tegen het water. Daaruit valt af te leiden dat dit gebied een voorbeeld is in de strijd om de rivieren te beteugelen. Bijzonder is dat tegelijkertijd het water van de Oost-Veluwe afgevoerd moest worden”, vertelt Jan Nitrauw namens de SRW.

Nu in het gebied de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld wordt aangelegd om de rivier de IJssel weer de ruimte te geven, is het volgens de SRW een geweldige kans om alle facetten van de rivierbeteugeling voor bezoekers zichtbaar te maken. “Na de aanleg van de geul houden we dan een toeristisch heel aantrekkelijk centrum over waar het hele verhaal over Nederland en de rivieren vertelt kan worden”, zegt Nitrauw. Het idee van de SRW is vergezeld gegaan van een projectplan. Dat voorziet in het maken van een haalbaarheidsstudie en het maken van een Bidbook. Dit om de markt op te gaan en te zoeken naar geïnteresseerde ondernemers.

 
Opentafeldiners ECR Groot Stokkert

ECR Groot Stokkert in Wapenveld heeft elke derde donderdag van de maand een opentafeldiner in het Grand Café. Vanaf 18.00 uur kunnen omwonenden en andere belangstellenden aanschuiven aan een stamtafel en gezellig samen dineren. De eerstvolgende datum is 21 november. Martin Bastiaans zal een muzikale bijdrage leveren met piano en accordeon. 

Om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden een avondje uit te zijn, zijn de prijzen bewust laag gehouden. Gasten hebben de keuze uit twee 3-gangenmenu’s en betalen

€ 22 per persoon. Wie GGG-lid wordt, kan zelfs voor € 18,70 dineren. Dat is inclusief een consumptie tijdens het diner en koffie/thee achteraf. Nieuw is de vervoersservice (ophalen en terugbrengen) voor € 5 p.p. Voor het reserveren hiervan kunt u vóór 19 november bellen met mw. M. Dijkhof T (088) 328 00 50.

Alle deelnemers krijgen bovendien een speciale stempelkaart. Bij een volle kaart krijgen gasten één opentafeldiner gratis. Voor reserveren en meer informatie: ECR Groot Stokkert, T (088 ) 328 00 50.

 
Scholen aan de slag op Erve IJzerman

Leerlingen van de Ds. Van Maasschool en de Jan Ligthartschool gaan vrijdag 22 november aan de slag op Erve IJzerman aan de Kanaaldijk in Wapenveld.

Zij gaan steken de handen uit de mouwen bij de uitvoering van de erfbeplanting. In het kader van het project ‘Heerde landschappelijk sterk’ is door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een erfbeplantingsplan gemaakt. Dat voorziet in de aanplant van tientallen fruitbomen, enkele solitaire bomen en honderden meters meidoorhaag rond het complex. Wethouder Herman van der Stegen zal ’s morgens om 9.00 uur de eerste boom planten. Vervolgens zullen een dertig kinderen van de Ds. Van Maasschool in de ochtend helpen en ’s middags een twintigtal leerlingen van de Jan Ligthartschool. Zij worden begeleid door hoveniersbedrijf de Weerdt uit Wapenveld en vrijwilligers van Erve IJzerman.

 
Boeiend jaar voor complex Erve IJzerman

Er staat Wapenveld een boeiend jaar te wachten rond het complex Erve IJzerman in Wapenveld. Dat blijkt uit de presentatie van de nieuwe stichting ‘Erve IJzerman’. Deze heeft de taak van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) overgenomen die het initiatief nam voor aankoop en behoud van het complex.

Het nieuwe stichtingsbestuur onder leiding van voorzitter Aart van Ommen komt niet in een gespreide beddestee om in de stijl van de boerderij te blijven, maar heeft veel waardering voor het werk dat door de SRW is verzet. “We stappen eigenlijk in een rijdende trein. Ik geef het je te doen om in deze tijd de financiering van de aankoop en projectfinanciering rond te krijgen en allerlei partijen te interesseren om mee te doen”, aldus van Ommen.

Onderzoek door studenten

De nieuwe stichting heeft inmiddels de eerste stappen voor het vervolg gezet. Eind februari gaat een groep studenten van de Christelijke Agarische Hoogeschool Dronten aan de slag met een onderzoek. “De opdracht is om de mogelijkheden te verkennen om door herbestemming het complex met een gezonde exploitatie duurzaam te behouden. Dan kun je denken aan zaken als een ‘levend’ zuivelmuseum, verblijfsrecreatie en samenwerking met partners in de zorg of het onderwijs. Maar de studenten hebben de vrije hand dus wie weet met welke verrassende oplossingen ze nog komen”, aldus van Ommen.

Openstelling

De stichting gaat verder de mogelijkheden onderzoeken om in het toeristenseizoen 2013 tot openstelling van het complex te komen. “Het is natuurlijk prachtig om rond te dwalen in een complex waar de tijd heeft stil gestaan. Daarbij krijgen we medewerking van stichting Zuivelmuseum De Melkmaten die objecten gaat exposeren. Hiermee kunnen we ook al het nodige geld genereren”, legt van Ommen uit.

Het geluid van...

Via die eigenaar van het complex Boerderij en Landschap (B&L) is ook een bijzondere activiteit geregeld. Productiehuis Oost Nederland gaat in de zomer van 2013 voorstellingen verzorgen met het project ‘Het Geluid van’.  B&L heeft overigens al meer zaken geregeld. Zo is van de Rijksdienst voor Monumentenzorg een subsidie van 15.000 euro ontvangen voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties om verval te voorkomen.  Met spanning wacht men ook op de uitslag van de selectiecommissie voor het programma ‘Restauratie’ van Omroep MAX. Als Erve IJzerman wordt uitgekozen zal de restauratie van met name het deel dat nodig is voor de bereiding van de dagelijkse voeding,  gerestaureerd worden. Dat zou betekenen dat de karnton, de bakoven en het open vuur weer gebruikt kunnen worden. De uitslag wordt in de loop van januari verwacht. “Ook zijn we in overleg met de stichting Landschapsbeheer Gelderland om alvast een inrichtingsplan voor het erf te maken”, vertelt van Ommen. De voorzitter verwacht dat men in de zomermaanden kan gaan praten over een vervolg. “Dan moet het onderzoek van de studenten van de CAH Dronten zijn afgerond en kunnen we onze verdere doelen bepalen”, aldus Aart van Ommen.

 
Erven IJzerman

Het complex Erven IJzerman in Wapenveld is door Boerderij en Landschap en Stichting Erven IJzerman in beeld gebracht voor het tv-programma ‘Restauratie’ dat wordt gemaakt in opdracht van Omroep MAX.

Voorgedragen is het idee om die onderdelen te restaureren die nodig waren voor de dagelijkse voedselvoorziening van de bewoners. Het gaat dan om de  restauratie van een historische boerenwagen om melkbussen te vervoeren, de rosmolen en karnton en het stookhok met het open vuur. Samen met de nog intacte bakoven, kan dan het dagelijkse voedsel weer bereid worden op een manier zoals  rond 1900 net na de bouw van de boerderij, gebruikelijk was. “We zien als afsluiting van onze inbreng in het programma ‘Restauratie’ een mooi beeld voor ons. Met de gerestaureerde melkwagen kan dan melk in bussen worden opgehaald, er kan gekarnd worden om boter te bereiden voor het vers te bakken brood en van de karnemelk die over blijft na het karnen, kan op het open vuur pap gekookt worden”, vat Jan Nitrauw het idee samen.  Volgens Nitrauw kan zo ook op een boeiende manier de verbinding met het heden gemaakt worden waarin er weer sprake is van veel aandacht voor lokale producten en past dit helemaal in het Cittaslow-concept van de gemeente Heerde.

Programmamaakster Henriette le Maitre van Endemol is de afgelopen week op bezoek geweest en heeft zich uitvoerig laten voorlichten over het complex. Dit onder andere door directeur Cees Koomen van Boerderij en Landschap en Ronald Schoonhoven van bouwbedrijf Van Laar Zwerus. Henriette gaat het Wapenveldse project indienen bij de keuzecommissie voor het programma ‘Restauratie’. In het verleden is het programma uitgezonden door AVRO en SBS6. Toen konden deelnemende monumenten uiteindelijk een miljoen euro winnen. Deze formule is nu gewijzigd. Omroep MAX wil een serie van acht afleveringen maken waarin telkens twee monumentale panden in beeld komen. Ieder pand krijgt een bijdrage van de BankGiro Loterij en kennis aangeboden van experts. In het project Erven IJzerman gaat het bijvoorbeeld om het vinden van de juiste houtsoorten voor de restauratie van de rosmolen. De karnton bij de rosmolen is helemaal verdwenen. Maar ook de restauratie van de boerenwagen zal specifieke kennis vragen als het herstellen van de spaken en het leggen van de ijzeren hoepel om de wielen. “We hopen dat er op deze manier bij de Erven IJzerman sprake is van een uitdagend project voor deelname aan het programma”, aldus Jan Nitrauw. Begin 2013 wordt bekend of de Erven IJzerman voor deelname is uitgekozen.

 
Breed draagvlak voor behoud Erve Ijzerman

“Het maatschappelijk draagvlak om Erve IJzerman te behouden is bijzonder groot”. Die conclusie trokken zowel de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) als de nieuwe eigenaar van het pand Boerderij en Landschap na een zeer geslaagde open dag. Naar schatting dwaalden een duizend bezoekers tijdens de Open Monumentendag rond door het grote complex aan de Kanaaldijk in Wapenveld.

monumentendag 005 1

“Het is echt schitterend dat dit behouden blijft. Wat is hier een historische rijkdom aanwezig”. Deze reactie was kenmerkend voor de bezoekers. Die lieten weten niet alleen verrast te zijn door de ongekende omvang maar ook door de vele historische details. “Hier is nog niets vernield”, concludeerden veel bezoekers. De SRW die het initiatief nam voor het veilig stellen van het complex, werd ook verrast door de massale belangstelling. Vooraf had men gerekend op veel bezoek maar dit overtrof alle verwachtingen. “Alleen al in het eerste uur telde ik ruim driehonderd bezoekers, toen ben ik met tellen gestopt”, zegt secretaris Jan Nitrauw. De grote stroom bezoekers nam met verbazing kennis van onderdelen als de paardenstallen en varkenshokken en de rosmolen en bakoven. Men gluurde in de beddestee’s, de vroegere wc’s en de nog heel authentieke keuken. In de wagenschuur werden de oude landbouwwerktuigen bekeken en haalden met name oudere bezoekers verhalen over vroeger op. Verhalen werden ook verteld door Evert, Jan en Jaap IJzerman die als familieleden tal van bijzonderheden konden vertellen. Hun stembanden hadden het nodige te verduren om op alle vragen antwoord te geven.

monumentendag 011

Beoogd gebruiker van de Erve IJzerman is de stichting Zuivelmuseum De Melkmaten. In alle vroegte waren voorzitter Peter Moerkerk uit Oosterhout en penningmeester Jacco Heeren uit Exloo op stap gegaan met een deel van de omvangrijke collectie. Hun presentatie was voor veel mensen een feest van herkenning. De hele dag moest het duo de vragen van geïinteresseerde bezoekers beantwoorden en verhalen aan horen. Aanwezig ook Cees Koomen, directeur van de nieuwe eigenaar Boerderij en Landschap. “Deze open dag is een perfecte stap. Zo laat je mensen zien welke schatten hier aanwezig zijn”, vertelt Koomen enthousiast.

Binnenkort wordt de volgende stap gezet. De bedoeling is om in oktober een projectgroep te vormen die de mogelljkheden voor het gebruik van het complex Erve Ijzerman moet gaan verkennen. “Daar zullen ook professionele mensen deel van gaan uitmaken. Want deze opgave is te groot om alleen met vrijwilligers te doen”, aldus voorzitter Roel Docter van de SRW. Inmiddels heeft de SRW ook het initiatief genomen voor de vorming van een nieuwe stichting onder leiding van voorzitter Klaas Doornink. Deze stichting zal in nauwe samenwerking met Boerderij en Landschap moeten zorgen voor de invulling van het complex. En dat zal door het publiek zeker nauwlettend gevolgd worden. Kenmerkend was in dit verband de vraag: “Wanneer is de Erve IJzerman weer open?”.

 
Expositie van Fré J. Drost

Schilderijenexpositie

In zorgcentrum Rehoboth (de Vree 1) is momenteeel een schilderijenexpositie te zien van de bekende kunstschilder Fré  J. Drost. De tentoonstelling toont vooral olieverfwerk uit diverse periodes. Deze bijzonder overzichtstentoonstelling kwam tot stand door medewerking van Stiching Vrienden van de kunstenaar, die zijn gehele oevre in bezit heeft.

De Stichting is van plan om een boek te laten verschijnen over het werk en leven van de kunstenaar.

De expositie is tot september dagelijks te bezoeken.

 
Onderzoek naar historie Wapenveld

Dit jaar nog komt een onderzoek naar de historie van Wapenveld. Dat wordt gedaan door het maken van een landschapsbiografie gekoppeld aan een onderzoek naar de locatie van het Fraterhuis St. Hieronymus. Dit onderzoek wordt mogelijk dankzij een toezegging van de gemeente Heerde voor een financiële bijdrage aan de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW).

“Dit is geweldig fijn nieuws. Hiermee kunnen we een slag maken die van grote betekenis is voor de op handen zijnde gebiedsontwikkeling in en rond en Wapenveld en voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme”, zegt voorzitter Roel Docter van de SRW. In een landschapsbiografie worden zaken samengebracht die te maken hebben met de (cultuur)historie, het landschap en archeologische waarden. Op die manier kan historische kennis gebruikt worden voor de toekomstige ontwikkeling van zowel het landschap als recreatie en toerisme.

Levensgeschiedenis van het landschap

De ‘levensgeschiedenis’ van het landschap ten oosten van het Apeldoorns kanaal gaat ver terug. In 1407 bouwden fraters van de Moderne Devotie er het fraterhuis St. Hieronymus. Het werd op meer fronten een fraterhuis met grote invloed. Het uiteindelijke bezit werd ruim 450 hectare, een grote veestapel, een boomkwekerij en water- en windmolens in de hele gemeente Heerde. De fraters bouwden in 1448 de eerste molen de Vlijt in Wapenveld. Ook werden de fraters leidinggevend in het toenmalige polderdistrict Veluwe en vormde men samen met de fraterhuizen in Zwolle en Deventer de leiding over de Moderne Devotie.

Voor eigen bewoner en toerist belangrijk

“Met name het gebied ten noordoosten van Wapenveld is historisch zeer interessant. Alle facetten van de rivierbeteugeling zoals die in Nederland heeft plaatsgevonden zijn hier te vinden. De kolken zijn gevormd door dijkdoorbraken, er liggen nog sporen van oude dijken en watergangen”, vertelt Docter. Ook is het mogelijk om oude verbindingen weer in kaart te brengen.  Volgens hem is het onderzoek juist nu belangrijk gezien de gebiedsontwikkeling die plaats gaat vinden in projecten als de Hoogwatergeul, het Apeldoorns kanaal en de Hattemer Poort. “Het zal voor zowel de eigen inwoners maar ook voor de toerist heel interessant zijn om te weten hoe dit gebied is ontstaan. En het fraterhuis heeft daarbij natuurlijk een aparte bekoring. Daardoor gaat het historische verhaal van Wapenveld terug tot ver in de Middeleeuwen. Dat is een thema dat ontwikkeld kan worden”, zegt Docter. De SRW gaat nu ook in contact treden met de provincie Gelderland. “Er komt een stuurgroep onder leiding van één Gedeputeerde om de gebiedsontwikkeling op de Noord-Oost Veluwe te coördineren. De landschapsbiografie die wij willen laten maken, is daarvoor een historsch basis voor verdere ontwikkeling”, aldus Docter.
 
Cultuurhistorie en kunst in Wapenveld

Wapenveldse padpadde

In het Stationspark aan de Klapperdijk, staat een beeld van een grote pad. Het kunstwerk is gemaakt door de kunstsiersmid Ab Vermeulen uit Haarlem. Het werd onthuld op zaterdag 7 juni 1986 door burgemeester J.E. de Boer van Heerde samen met de kunstenaar.

De pad werd vervaardigd in opdracht van Dorpsbelangen Wapenveld. Het was volgens de toenmalige voorzitter R.R. Hoekstera een cadeau van Dorpsbelangen bij het 20-jarig bestaan aan de Wapenveldse gemeenschap. Het kunstwerk heeft alles te maken met de bijnaam van de Wapenvelders 'padd'n'. Volgens burgemeester de Boer is de overeenkomst tussen de Wapenvelders en de diersoort gelegen in het feit dat de padd'n in het dierenrijk pioniers zijn. En daarom zijn de Wapenvelders padd'n: de eerste bewoners van de streek werden zo genoemd.

Vriezes Erfgoed

vrieze 3vrieze 2

Ten noorden van Wapenveld ligt Vriezes Erfgoed, een complex dat bestaat uit molen de Vlijt, de voormalige molenaarswoning en een terrein van ruim twee hectare. Dat moet na de op handen zijnde restauratie van de molenaarswoning, een functie krijgen als bezoekerscentrum voor Wapenveld in combinatie met horeca en een Streekwinkel. De Wapenveldse molen heeft al een lange historie die terug gaat tot 1448. De molen is sinds 1984 eigendom van de stichting Molenbezit Heerde en in 2007 schonk de familie Vrieze (foto) ook de molenaarswoning aan de stichting. Dat maakte de weg vrij voor de plannen om van het complex een bezoekerscentrum te maken. Op de website van de molen is veel historische informatie te vinden en ook het boek 'Vriezes Erfgoed, 25 jaar molen de Vlijt' te bestellen.

Beelden Berghuizer Papierfabriek

kanaal websitepapiermaker

Opvallend aanwezig in het straatbeeld van Wapenveld zijn de beelden die afkomstig zijn van het terrein van de voormalige Berghuizer Papierfabriek. Na de sluiting van het bedrijf werden de kunstwerken door eigenaar Stora Enso geschonken aan de gemeenschap Wapenveld. Door de inspanningen van de Ondernemersvereniging Wapenveld en met medewerking van de gemeente Heerde, kregen ze een plaats in de openbare ruimte. Midden in het dorp staat het beeld van de papiermaker en bij de Manenbergerbrug over het Apeldoorns kanaal een beeld van de kollermolen, in belangrijk onderdeel in de papierproductie van vroeger. De inmiddels gevormde stichting Berghuizer Erfgoed is inmiddels eigenaar van veel historische materialen als documenten, foto's en ander beeldmateriaal, kunstwerken en apparatuur. Binnenkort valt de start van een website te verwachten met alle informatie over de historie.

Annie Oosterbroek-Dutschun

annie 1huis annie oosterbroek

Het is niet zo algemeen bekend dat één van Nederlands grootste streekromanschrijfster opgroeide in Wapenveld. Sinds haar 80-ste geboortedag in 2006, probeert een comité bestaande uit de Dientje Visser, Gerda Schuurman en Jan Nitrauw hier verandering te brengen. Zij hielden al enkele malen een fietstocht en een expositie over de schrijfster. De route voor de tocht loopt vanaf Vriezes Erfgoed langs een aantal boerderijen en andere locaties in Wapenveld die een rol spelen in haar boeken.

Annie Oosterbroek-Dutschun kende Wapenveld op haar duimpje. Zij groeide er op en vooral de mensen die er woonden, vormen een bron van inspiratie voor de schrijfster. Uiteindelijk schreeft ze ruim vijftig titels waarvan totaal meer dan zeven miljoen exemplaren zijn verkocht. Vooral ‘Het geslacht van Marle’ waarin ze in zes delen het leven vanaf het begin van de jaren ’50 tot het eind van de jaren ’60 beschrijft, speelt zich af in Wapenveld.

Lees meer...