Oogsttijd voor recreatie in Wapenveld

Het is nu tijd om te oogsten als het gaat om de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Wapenveld. Reden voor de Dorpsraad en de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) om ondernemers, organisaties en vereniging uit te nodigen voor een netwerkbijeenkomst. Die vindt plaats op woensdag 16 december vanaf 20.00 uur op Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg 54. Aanleiding is een hoofdstuk uit Dorpsplan dat eind 2011 werd aangeboden. De opdracht daarin is het regionaal beter positioneren van recreatie en toerisme in Wapenveld. Volgens de beide organisaties is er sindsdien veel geïnvesteerd in de infrastructuur voor deze bedrijfstak. Opzet van de bijeenkomst is de kennismaking, inzicht krijgen in wat er allemaal gaande is en te zien hoe de krachten gebundeld kunnen worden om echt te oogsten. De SRW nam in 2007 het initiatief om nieuwe wegen in te slaan. Dit nadat het dorp overvallen werd door de sluiting van de papierfabriek, de komst van de hoogwatergeul en het afblazen van de plannen voor het bungalowpark Ennerveld. Sindsdien is er veel in gang gezet. Daaronder de grote provinciale projecten rond de Hoogwatergeul, het Apeldoorns kanaal, het Berghuizerterrein en de Hattemer Poort. Ook werd bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed geopend, het centrum onderging een metamorfose en een bevaarbaar kanaal komt steeds dichter bij. Ontwikkelingen zijn er ook door de uitbreiding van B&B's, terrasjes in het centrum en de ontwikkeling van nieuwe routes. Volgens beide organisaties is het nu zaak om samen arrangementen en activiteiten te ontwikkelen en te kijken hoe men samen de promotie vorm kan geven om Wapenveld te vermarkten. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel interesse heeft, kan contact opnemen met de organisatie via tel. 06-15194780.