Kansencatalogus Wapenveld

Ruim vijftig onderwerpen telt de Kansencatalogus Wapenveld om zaken verder te ontwikkelen. Het document is onderdeel van de Landschapsbiografie Wapenveld die de afgelopen week is gepresenteerd. Het is het resultaat van een onderzoek dat Martijn Horst van het bureau Cultuurland Advies het afgelopen jaar in opdracht van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft verricht. De eerste exemplaren werden ‘opgegraven’ uit een kruiwagen vol zand, klei en heide door heemraad Victor Doorn, wethouder Herman van der Stege en Hans Takke namens de provincie Gelderland. Dit tijdens een presentatie van de Landschapsbiografie in het Informatiecentrum van de Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld in het gemaal Veluwe. Unaniem waren de bijna veertig genodigden onder de indruk van de presentatie door Martijn Horst. Hij schetste een beeld van het ontstaan van Wapenveld sinds de Romeinse tijd. De eerste bewoning vond vooral plaats op de hogere delen langs de toen nog onbedijkte IJssel in met name het gebied rond de Bruggenhoek. Vanaf 1407 was de vestiging van het fraterhuis St. Hieronymus in Hulsbergen van grote betekenis. Opvallend is dat de kern Wapenveld zich in de loop der eeuwen verplaatst van de Bruggenhoek naar de omgeving Manenbergerbrug. Het dorp gaat vooral groeien na circa 1850 als het Apeldoorns kanaal, de spoorlijn en de grindweg Wapenveld uit haar isolement halen. Dan vestigen zich er industrieën en komt langs de Groteweg een bijzondere landgoederenzone tot ontwikkeling. In opdracht van de SRW heeft Horst de landschapsbiografie ook gebruikt om een kansencatalogus te maken voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme. Onderwerpen die genoemd worden zijn een locatie-onderzoek naar het fraterhuis Hulsbergen, het Manenbergerplein als entree naar Wapenveld, het terugbrengen van heide en stuifzanden, maar ook het zichtbaar maken van de militaire verdedigingslinie langs de IJssel uit de 80-jarige oorlog en de WO II en herbouw van één van de 26 (!) verdwenen schaapskooien. De SRW is van plan om op korte termijn een brainstormsessie te houden met betrokken partijen om vervolgstappen te zetten. “Want we hebben hier een geweldige inspiratiebron voor tal van nieuwe ontwikkelingen”, aldus Roel Docter, voorzitter van de SRW.