Positieve grondhouding B&W voor natuurbegraafplaats

Een initiatief met potentie. Zo noemt het college van B&W van de gemeente Heerde het plan om een natuurbegraafplaats aan te leggen op landgoed De Polberg in Wapenveld. Dit betekent dat de initiatiefnemers het plan verder kunnen gaan ontwikkelen. Daaruit zal moeten blijken of het plan daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Positieve grondhouding

Onlangs hebben de eigenaren van landgoed De Polberg, aan de Groteweg te Wapenveld, het initiatief genomen om hier een natuurbegraafplaats te ontwikkelen. Op basis van een voorstudie ziet het college van B&W dit initiatief als kansrijk. Het fenomeen natuurbegraafplaats is een betrekkelijk nieuw concept dat in Nederland nog niet heel veel voorkomt, en waarmee de gemeente Heerde zich kan onderscheiden. Wanneer de natuurbegraafplaats gerealiseerd zou worden, zou dit de openstelling van De Polberg mogelijk maken. Daarnaast biedt het initiatief kansen voor het versterken van natuur en landschap en voor het in standhouden van waardevol cultuurhistorisch erfgoed.

Verdere uitwerking

Met de positieve grondhouding van B&W kunnen de initiatiefnemers de plannen voor de natuurbegraafplaats verder ontwikkelen. De daadwerkelijke invulling van het plangebied wordt verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over het maximaal aantal graven en de uitgifte van deze graven. Daarnaast verwachten B&W een verdere uitwerking van de financiële onderbouwing, met name de bekostiging van het natuur- en landschapsonderhoud vanuit de inkomsten uit het natuurbegraven. De provincie moet instemmen met de plannen omdat op het landgoed een bestemming rust met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura2000.

Uiteindelijk zal de gemeenteraad moeten besluiten over de plannen.