Dorpsraad en RVG gaan samen optrekken

De Dorpsraad Wapenveld gaat een volgende stap zetten in de plannen om een gemeenschapsvoorziening te realiseren in het centrum van Wapenveld. Men heeft RVG Development uit Oosterbeek als partner en investeerder voor de plannen weten te interesseren. Voorafgaand aan het verkiezingsdebat op donderdag 27 februari in Horeca ’t Spyker tekenen beide partijen om 19.45 uur een intentieovereenkomst.

“Doel van de overeenkomst is om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om het huidige winkelcentrumgebied Wapenveld te versterken en een financieel haalbaar plan te ontwikkelen. Daarin speelt de ontwikkeling van een gemeenschapscentrum een cruciale rol”, aldus het bestuur van de Dorpsraad. Het bestuur heeft een aantal partijen weten te interesseren voor de ontwikkeling van haar idee om een gemeenschapsvoorziening te realiseren in het centrum. De Dorpsraad is blij met RVG Development als partner. “Niet alleen wil men zelf investeren maar er is ook ruim ervaring om complexe vraagstukken op te lossen. En in Wapenveld willen we natuurlijk heel graag veel partijen bij elkaar brengen”, zegt vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad. Woordvoerder Ron de Gruyter is namens RVG blij met de Dorpsraad als partner. “We hebben een aantal gesprekken gevoerd en de Dorpsraad heeft al veel voorbereidend werk gedaan. Daar kunnen we op verder bouwen”, zegt de Gruyter.

Met een brief aan de gemeenteraad in oktober 2012, gaf de Dorpsraad de aanzet. De raad gaf vervolgens aan het college de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een gemeenschapsvoorziening in het centrum te realiseren. Dat werd in het voorjaar van 2013 uitgevoerd en afgerond met een haalbaarheidsstudie. Daaruit bleek dat de tijd te kort was om alle mogelijkheden te onderzoeken. Daarop werd besloten om twee sporen te gaan volgen. De eerste is het starten met een pilot gemeenschapsvoorziening in het pand van de bibliotheek. Die wordt momenteel verbouwd en op maandag 17 maart wordt daar het gemeenschapshuis Hof van Cramer in gebruik genomen. De Dorpsraad is in de tweede helft van 2013 verder gegaan met het zoeken van een ontwikkelaar en investeerder en die is nu gevonden in RVG Development. Voor de Dorpsraad zijn alle mogelijkheden nog open. “We hebben meerdere geïnteresseerde partijen en meerdere locaties. Aan RVG nu de taak om met concrete plannen te komen”, aldus de Dorpsraad.