Breng vraag en aanbod zorg bij elkaar

zorgconferentie

De gemeente Heerde heeft de kern Wapenveld aangewezen als ‘proeftuin’ om ervaring op te doen voor de grote veranderingen die in de zorg op stapel staan. De Dorpsraad wil daarvoor aan de basis beginnen en vandaar het initiatief om een conferentie te houden.

De deelnemers kwamen uit alle lagen van de bevolking en uit allerlei disciplines. Jan Nitrauw zette namens de Dorpsraad uiteen welke ontwikkelingen er spelen in Wapenveld en riep de deelnemers op zich eerst een aantal vragen: “Wat is onze droom als het gaat om een vitaal en zorgzaam Wapenveld? Welke samenleving willen we graag en welke bijdrage kun je daaraan leveren?”. Wethouder Hubert Bögemann zette één van de vragen neer die de gemeente Heerde zich stelt bij alle veranderingen in de zorg: “Waar ligt de scheidslijn tussen ‘gewoon doen’ door de inwoners en het vangnet als deze hulp niet toereikend is? Wat is er dan nodig?”

Gea Sijpkes ging vervolgens in op de aanpak van de Dorpsraad ‘Gewoon Doen’. “Het is mooi als we eerst voor elkaar zorgen. Dat biedt grote kansen in Wapenveld omdat er nog sprake is van betrokkenheid. Daarbij: we moeten het met elkaar ook niet moeilijker maken dan het is”. En dat deden de deelnemers ook niet. Zij kwamen in gespreksgroepen al snel met de praktische toepassing om in te zetten op het bijeen brengen van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld door het opzetten van een databank met vraag en aanbod. Maar ook het elkaar beter kennen was een belangrijk item. Met daarbij ook nadrukkelijk het bij elkaar brengen van jeugd en ouderen. Ook heel praktisch: kijk om je heen in je eigen wijk, neem initiatieven dat mensen met elkaar in contact komen en zorg voor communicatie. De Dorpsraad gaat nu de uitkomsten inventariseren en aan de hand daarvan voorstellen formuleren.