Samenhang biedt beste kans op succes

Dit is het verslag van 21 maart 2012

Het bestuur van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) is akkoord gegaan met het beleidsplan 2012-2017. Speerpunt blijft dat de samenhang tussen alle projecten die gaande zijn en nog worden opgepakt, duidelijk verankerd wordt. “Dat biedt de beste kansen voor de ontwikkeling van Wapenveld”, zegt voorzitter Roel Docter.

Het beleidsplan schetst de ontwikkelingen die gaande zijn en legt de verbanden tussen tal van zaken. Belangrijk bijvoorbeeld de samenhang tussen de grote provinciale projecten in relatie met de Structuurvisie Heerde 2025. Maar ook een koppeling tussen de plannen voor het centrum van Wapenveld in relatie met de gebiedsontwikkeling Apeldoorns kanaal is de beste manier om succes te boeken. Daarbij vindt de SRW het belangrijk de in het gebied aanwezige kennis en netwerk optimaal te benutten.

Een voorbeeld daarvan is de route Annie Oosterbroek-Dutschun. Gerda Schuurman en Dientje Visser beschikken over de historische kennis over deze schrijfster, de stichting HOES heeft gezorgd voor een fietsroute langs de Ijsselhoeven die in haar boeken een rol spelen en de SRW heeft een aanvraag via het Coöperatief Fonds van de Rabobank ingediend die ook gehonoreerd is. Het is de bedoeling de website en de route op 2 juni met een expositie op Vrieze’s Erfgoed in gebruik te nemen. “Deze vormen van samenwerking leidden tot een versterking van het recreatief produkt Wapenveld”, aldus Roel Docter.

Dat het werk van de SRW breed gedragen wordt blijkt ook uit de aanmeldingen van donateurs. Inmiddels hebben zich 18 Wapenveldse ondernemers gemeld in een actie die wordt uitgevoerd door webmaster Alien Zwart van www.wapenveld.nu, de officiële site van de SRW. Voor 2012 heeft de SRW vanuit haar Beleidsplan een aantal doelen benoemd. Eén is het maken van een landschapsbiografie gekoppeld aan een onderzoek naar de lokatie van het Fraterhuis Hulsbergen. “We willen proberen een positie te verwerven in het samenwerkingsverband Moderne Devotie van de gemeenten Zwolle en Deventer. Het Fraterhuis Hulsbergen hoort hier zeker in thuis”, aldus Docter.