Jan Ligthartschool onderhoudt herdenkingsmonument

Op de begraafplaats te Wapenveld staat het herdenkingsmonument voor ‘een Engelsche vlieger’. Om de dodenherdenking en de viering van de bevrijding onder de aandacht te houden, hebben kinderen uit groep 7 van de Jan Ligthartschool het initiatief opgepakt om dit monument te gaan onderhouden. De bedoeling is om drie of vier keer per jaar het monument op te knappen, samen met begraafplaatsbeheerder Bertus Draaijer.

De herdenkingssteen is een initiatief geweest van de Wapenvelder bevolking. Enkele jaren na het plaatsen van dit monument, werd het graf Engels grondgebied. Alle geallieerde graven in Nederland, werden juridisch eigendom van de Commonwealth War Graves Commission. Nadat er zowel in Wapenveld als bij de gemeente bezwaren waren tegen deze gang van zaken, heeft de Commonwealth War Graves Commission destijds besloten een uitzondering voor Wapenveld toe te staan. De toen al geplaatste steen is blijven staan.

Het onderhoud van het graf is meer dan 40 jaar verzorgd door mevrouw H.F. van de Lang uit Wapenveld. Hierna heeft een aantal jaren de Jan Ligthartschool in Wapenveld het onderhoud gedaan en de laatste jaren de begraafplaatsbeheerder. Nu pakt de Jan Ligthartschool het onderhoud dus weer op. De eerste keer zal zijn op 14 april om 13.30 uur.

 

 
Kansencatalogus Wapenveld

Ruim vijftig onderwerpen telt de Kansencatalogus Wapenveld om zaken verder te ontwikkelen. Het document is onderdeel van de Landschapsbiografie Wapenveld die de afgelopen week is gepresenteerd. Het is het resultaat van een onderzoek dat Martijn Horst van het bureau Cultuurland Advies het afgelopen jaar in opdracht van de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) heeft verricht. De eerste exemplaren werden ‘opgegraven’ uit een kruiwagen vol zand, klei en heide door heemraad Victor Doorn, wethouder Herman van der Stege en Hans Takke namens de provincie Gelderland. Dit tijdens een presentatie van de Landschapsbiografie in het Informatiecentrum van de Hoogwatergeul Veessen/Wapenveld in het gemaal Veluwe. Unaniem waren de bijna veertig genodigden onder de indruk van de presentatie door Martijn Horst. Hij schetste een beeld van het ontstaan van Wapenveld sinds de Romeinse tijd. De eerste bewoning vond vooral plaats op de hogere delen langs de toen nog onbedijkte IJssel in met name het gebied rond de Bruggenhoek. Vanaf 1407 was de vestiging van het fraterhuis St. Hieronymus in Hulsbergen van grote betekenis. Opvallend is dat de kern Wapenveld zich in de loop der eeuwen verplaatst van de Bruggenhoek naar de omgeving Manenbergerbrug. Het dorp gaat vooral groeien na circa 1850 als het Apeldoorns kanaal, de spoorlijn en de grindweg Wapenveld uit haar isolement halen. Dan vestigen zich er industrieën en komt langs de Groteweg een bijzondere landgoederenzone tot ontwikkeling. In opdracht van de SRW heeft Horst de landschapsbiografie ook gebruikt om een kansencatalogus te maken voor de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme. Onderwerpen die genoemd worden zijn een locatie-onderzoek naar het fraterhuis Hulsbergen, het Manenbergerplein als entree naar Wapenveld, het terugbrengen van heide en stuifzanden, maar ook het zichtbaar maken van de militaire verdedigingslinie langs de IJssel uit de 80-jarige oorlog en de WO II en herbouw van één van de 26 (!) verdwenen schaapskooien. De SRW is van plan om op korte termijn een brainstormsessie te houden met betrokken partijen om vervolgstappen te zetten. “Want we hebben hier een geweldige inspiratiebron voor tal van nieuwe ontwikkelingen”, aldus Roel Docter, voorzitter van de SRW.

 

 

 
Wilgen uit hoogwatergeul naar centrum Wapenveld

Een vijftal flinke wilgen die moesten verdwijnen voor de aanleg van de hoogwatergeul, krijgen een nieuwe plek. De bomen krijgen volgend jaar een plaats in het centrum van Wapenveld. Ook gaan er de komende week al bomen weg uit het centrum, die krijgen een plaats op de begraafplaats in Wapenveld.

Het zijn enkele opvallende details uit de verdere uitwerking van het centrumplan Wapenveld waar de Dorpsraad kennis van heeft genomen. De verplaatsing van de bomen, is onderdeel van het groenplan voor het centrum van Wapenveld. Uitgangspunt is om gebiedseigen beplanting van het IJssellandschap en de Veluwe een plek te geven in het centrum. Daarbij spelen zaken als het soort beplanting, vergroten van biodiversiteit, het gebruik van de omgeving maar ook het beheer en onderhoud een rol. Hiervoor wordt een concept toegepast, waarbij gewerkt wordt met vaste planten die er voor zorgen dat de borders in twee maanden dicht zijn gegroeid. Hierdoor is er minder onkruiddruk en zijn de kosten voor onderhoud laag. Op meerdere fronten wordt er momenteel gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting. Met ondernemers worden gesprekken gevoerd over maatwerk als het gaat om de bevoorrading en bereikbaarheid van de winkels bij de uitvoering. Verder wordt in overleg met de afdeling Realisatie van de gemeente gewerkt aan de verdere uitwerking van de Dorpsboulevard langs de Kade. Opzet is om medio april de Klankbordgroep te informeren over de technische uitwerking van de plannen. Medio mei volgt dan een informatie-avond voor de bevolking van Wapenveld. Daarbij werkt men aan een sfeerimpressie van het centrumplan die een beeld geeft van de huidige en de toekomstige situatie. De Dorpsraad is op dit moment content met de aanpak. “De projectleiding voert een open communicatie en signalen van betrokkenen geven aan dat dat zeer gewaardeerd wordt”, aldus vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad Wapenveld. De planning is dat rond de bouwvakvakantie de aanbesteding plaats kan vinden en aansluitend meteen wordt begonnen met de uitvoering.

 

 
Huttenbouwweek op Vrieze’s Erfgoed

Na de succesvolle editie van vorig jaar met een zestig kinderen, wordt ook dit jaar weer een Huttenbouwweek gehouden op Vrieze’s Erfgoed en wel van dinsdag 29 april tot en met zaterdag 3 mei. Het gaat dan zowel om het bouwen van hutten maar ook om accessoires als vogelhuisjes en stoelen en tafels om de hutten nog mooier te maken. Welkom zijn jongens en zijn uit de groepen 4 tot en met 8 van de basisscholen. Vrijdagavond 2 mei zijn de pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s welkom om het huttendorp te bekijken. Zaterdag is het opruimen geblazen en als het terrein schoon is gaan de kinderen samen pannenkoeken eten. De kinderen zijn dagelijks welkom om 9.00 uur en om 12.00 uur wordt er gezamenlijk geluncht. Het lunchpakketje moeten de kinderen zelf mee brengen. Na het eten wordt er nog een leuk spel gedaan en om 13.00 uur vertrekt de jeugd weer naar weer naar huis. Uiteraard wordt oude kleding en stevige schoenen aangeraden terwijl open schoenen verboden zijn. Ook wordt verwacht dat de deelnemers een hamer en zaag mee brengen. Voor de overige materialen wordt gezorgd en vrijwilligers zijn aanwezig om een handje te helpen. Deelname kost vijf euro en aanmelden kan via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Het aantal kinderen dat wordt toegelaten wordt wel bepaald door het aantal vrijwilligers. Die kunnen zich eveneens nog melden via het bovengenoemde mailadres. Meer informatie is ook te vinden op www.molendevlijtwapenveld.nl.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 8