Duurzame oplossing Ennerveld
ennerveldDrie Wapenveldse organisaties hebben in een brief aan GS gevraagd om een overleg met als doel te komen tot een duurzame oplossing voor de problematiek Ennerveld in Wapenveld. Het gaat om de Dorpsraad Wapenveld, de Stichting Recreatie Wapenveld en de Ondernemersvereniging Wapenveld. "Wij zijn de situatie rond Ennerveld helemaal zat", aldus de briefschrijvers. In de brief aan GS laten ze weten dat er een soort vrijstaat dreigt te ontstaan met een flinke aanzuigende werking. Ook wijzen ze erop dat de afgelopen weken al vele tientallen aanhoudingen zijn verricht. Volgens de briefschrijvers kan het probleem rond de krakers misschien wel opgelost worden maar 'dan nog blijft Ennerveld een verpauperde boedel'. De drie organisaties willen geen oude koeien uit de sloot halen maar wel in overleg gaan. "Wij denken dat de provincie Gelderland de mogelijkheid heeft om het initiatief te nemen voor een duurzame oplossing", aldus de briefschrijvers. In het verleden heeft men al meerdere pogingen gedaan om de plannen Ennerveld te ondersteunen. Zo hield de SRW ooit een handtekeningenactie voor de realisering van een bungalowpark. Daarbij werden 1800 handtekeningen ingezameld die werden aangeboden aan directeur Volkert Viltgens van de Gelderse Milieu Federatie (foto). 
 
Restauratie Erve IJzerman is gestart

erve ijzerman

De realisatie van het Nationaal Zuivelmuseum in Erve IJzerman komt steeds dichterbij. Deze week is bouwbedrijf Van Laar – Zwerus in opdracht van Boerderij en Landschap gestart met de restauratie van het omvangrijke boerderijcomplex.

Erve IJzerman is gebouwd in 1898 en geldt als één van de best bewaarde boerderijen van het einde van de 19e eeuw. Bijzonder is bijvoorbeeld de aanwezigheid van authentieke werktuigen zoals de rosmolen, bakoven en wastobbe. Restauratie van de boerderij is op korte termijn noodzakelijk, omdat de daken in slechte staat zijn en op de diverse plaatsen in de boerderij zijn houtworm en boktor aangetroffen.

De restauratie wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase worden de daken van het woonhuis, de drie aangebouwde schuren en de losstaande kapschuur gerestaureerd. Ook de houtaantasters worden bestreden. Gezien het hoge monumentale karakter en de authenticiteit van het complex, is er op advies van de gemeente Heerde een restauratie begeleidingscommissie in het leven geroepen. Zij bewaken de kwaliteit van de werkzaamheden en het behoud van bijzondere onderdelen van de boerderij.

Boerderij en Landschap, eigenaar van de boerderij, heeft voor dit deel van de restauratie een subsidie van ruim 370.000 euro ontvangen van Provincie Gelderland en Gemeente Heerde. Deze subsidie is toegekend uit het project Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul. Dit is een programma dat de veiligheid langs de grote rivieren vergroot en tegelijkertijd een impuls biedt aan het behoud van het landschap en erfgoed in dat gebied.

De restauratie is onderdeel van het project om Erve IJzerman te herbestemmen tot Nationaal Zuivelmuseum. Sinds de aankoop van de boerderij in juni 2012 wordt hieraan gewerkt door Stichting Erve IJzerman, Boerderij & Landschap en zuivelmuseum De Melkmaten. De museumvisie voor het zuivelmuseum is bijna afgerond. In de visie wordt de realisering van dit museum nauw verbonden met de bewoningsgeschiedenis van de IJsselhoeve. De verwachting is dat deze visie, inclusief een concept-ontwerp voor de inrichting, nog dit jaar gereed zal zijn.

 

 
Maarten Heesen helemaal thuis in Hof van Cramer

maarten“Ik hoop dat we er in slagen om de dynamiek van de Hof van Cramer te vergroten. De basis ligt er en met elkaar kunnen we veel betekenen voor Wapenveld”.

Aan het woord Maarten Heesen, inmiddels een jaar aan de slag als Dorpscontactpersoon voor Wapenveld. Een jaar waarin heel veel werk is verzet om de pilot gemeenschapsvoorziening Hof van Cramer aan het draaien te krijgen. “Het moest allemaal heel snel gaan en het heeft mij wel veel vergadertijd gekost. Maar nu we draaien hoop ik veel meer contacten met inwoners en organisaties te kunnen leggen. Want juist door het leggen van verbindingen kunnen Wapenvelders via de Hof van Cramer veel voor elkaar betekenen”, is de overtuiging van Maarten. Hij werd in september 2013 aangesteld als Dorpscontactpersoon door de Dorpsraad Wapenveld. Die kreeg hiervoor een subsidie van de provincie Gelderland. Vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad beaamt dat met name het vergaderen rond de start van de Hof van Cramer veel tijd heeft gekost. “Maar mede dankzij de inzet van Maarten draait er nu wel een pilot gemeenschapsvoorziening. Inwoners kunnen er terecht bij de verschillende zorgverleners, de bibliotheek is behouden voor Wapenveld en ook zijn er de eerste activiteiten”, zegt Horst. Het is nu zaak om meer activiteiten in en vanuit de Hof van Cramer op poten te zetten. Welzijn Heerde ontwikkelt er activiteiten, d'Olde Bank heeft bewegen voor ouderen opgezet en het Reparircafé kende een vlotte start.

“Door meer contacten te gaan leggen met inwoners, willen we het aantal activiteiten uitbreiden. Maar als mensen of verenigingen zelf ideeën hebben, zijn ze van harte welkom. Ik wil graag met ze overleggen hoe we hier vorm aan kunnen geven”, aldus Maarten. De Dorpsraad heeft inmiddels het initiatief genomen om een Informatiepunt op te zetten. Hiervoor wordt een werkgroep gevormd die met steun van vrijwilligers het aanspreekpunt voor de inwoners moet worden. “Er moet maar één adres zijn waar je met vragen op welk terrein ook heen gaat: de Hof van Cramer”, zegt Maarten Heesen. Hij is bereikbaar via tel.; 06-45403527.      

 
Hof van Cramer start repaircafé in Wapenveld

repaircafe

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een computer die allerlei foutmeldingen geeft? Met een broek, waarvan de broekzakken zijn open gescheurd? Of met een kinderstoeltje waar de poot van los zit? Weggooien? Mooi niet! Welzijn Heerde gaat in het Hof van Cramer een allereerste repaircafé houden op dinsdag 7 oktober.

In het Hof van Cramer, aan de Putterweg 2a draait het op 7 oktober allemaal om repareren. Tussen 14:00 uur en 16:00 uur staan diverse vaklieden klaar: een elektricien, naaisters, timmermannen en een computerreparateur helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, .. alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Door repareren te promoten, wil het Hof van Cramer bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig, vindt Ton Hulsebos "In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen."

Het Repair Café is ook bedoeld om inwoners van Wapenveld op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen. En te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn Ton Hulsebos "Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot kinderspeelgoed, een cd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt." Het Hof van Cramer leent zich prima voor zo’n ontmoetingsplek. Doordat de bibliotheek hier ook in zit zijn we ook goed voorzien van een leestafel waarin bezoekers gezellig wat kunnen lezen en een kopje koffie of thee kunnen drinken.

Stichting Repair Café

Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, waar de Stichting Repair Café (zie www.repaircafe.nl) sinds 2010 op regelmatige basis repareerbijeenkomsten organiseert. Sinds januari 2011 biedt de stichting daarnaast ondersteuning aan lokale groepen in heel Nederland die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair Café in Wapenveld.

Er zijn in dit najaar drie repaircafé’s gepland, namelijk op de 1e dinsdagen van de maand; De volgende repaircafé’s zijn op dinsdag 4 november en 2 december.

 

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 8