Dorpsraad gaat dorpsplan evalueren

klankbordgroep dorpsplan

De Dorpsraad Wapenveld gaat in een openbare vergadering het dorpsplan evalueren. Daarbij krijgen de inwoners de gelegenheid om eventuele nieuwe aandachtspunten in te dienen.

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 6 november in de grote zaal van zorgcentrum Rehoboth aan de Vree in Wapenveld. De vergadering begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is er een inloop met koffie/thee. Begin 2011 begon een Dorpswerkgroep onder leiding van Monique Middendorp en met hulp van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland met het maken van dorpsplan. Dat kon al in november van dat jaar gepresenteerd worden. Vervolgens werd de stichting Dorpsraad Wapenveld opgericht voor de uitvoering. “Wij willen de bevolking nu informeren over de stand van zaken. Via de actielijst heeft de bevolking aangegeven wat men graag wil en daar gaan we verantwoording voor afleggen. Daarnaast is een dorpsplan geen statisch maar een dynamisch document. Vandaar dat we de Wapenvelders graag de kans geven om te vertellen wat er onder hen leeft als het gaat om verdere verbeteringen van zaken als de leefbaarheid en de voorzieningen in Wapenveld”, zegt vice-voorzitter Johan Horst. Men gaat deze avond ook afscheid nemen van voorzitter Roel Docter die eerder dit jaar vanwege gezondheidsproblemen zijn functie neer moest leggen. Het bestuur werkt aan zijn opvolging en verdere versterking van het stichtingsbestuur Dorpsraad Wapenveld. Inwoners die al wat willen melden met betrekking tot het dorpsplan, kunnen dat doen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Foto: Het dorpsplan is gebaseerd op het overleg met de bewoners en die worden nu ook betrokken bij de evaluatie en het vervolg.

 
Maarten Heesen helemaal thuis in Hof van Cramer

maarten“Ik hoop dat we er in slagen om de dynamiek van de Hof van Cramer te vergroten. De basis ligt er en met elkaar kunnen we veel betekenen voor Wapenveld”.

Aan het woord Maarten Heesen, inmiddels een jaar aan de slag als Dorpscontactpersoon voor Wapenveld. Een jaar waarin heel veel werk is verzet om de pilot gemeenschapsvoorziening Hof van Cramer aan het draaien te krijgen. “Het moest allemaal heel snel gaan en het heeft mij wel veel vergadertijd gekost. Maar nu we draaien hoop ik veel meer contacten met inwoners en organisaties te kunnen leggen. Want juist door het leggen van verbindingen kunnen Wapenvelders via de Hof van Cramer veel voor elkaar betekenen”, is de overtuiging van Maarten. Hij werd in september 2013 aangesteld als Dorpscontactpersoon door de Dorpsraad Wapenveld. Die kreeg hiervoor een subsidie van de provincie Gelderland. Vice-voorzitter Johan Horst van de Dorpsraad beaamt dat met name het vergaderen rond de start van de Hof van Cramer veel tijd heeft gekost. “Maar mede dankzij de inzet van Maarten draait er nu wel een pilot gemeenschapsvoorziening. Inwoners kunnen er terecht bij de verschillende zorgverleners, de bibliotheek is behouden voor Wapenveld en ook zijn er de eerste activiteiten”, zegt Horst. Het is nu zaak om meer activiteiten in en vanuit de Hof van Cramer op poten te zetten. Welzijn Heerde ontwikkelt er activiteiten, d'Olde Bank heeft bewegen voor ouderen opgezet en het Reparircafé kende een vlotte start.

“Door meer contacten te gaan leggen met inwoners, willen we het aantal activiteiten uitbreiden. Maar als mensen of verenigingen zelf ideeën hebben, zijn ze van harte welkom. Ik wil graag met ze overleggen hoe we hier vorm aan kunnen geven”, aldus Maarten. De Dorpsraad heeft inmiddels het initiatief genomen om een Informatiepunt op te zetten. Hiervoor wordt een werkgroep gevormd die met steun van vrijwilligers het aanspreekpunt voor de inwoners moet worden. “Er moet maar één adres zijn waar je met vragen op welk terrein ook heen gaat: de Hof van Cramer”, zegt Maarten Heesen. Hij is bereikbaar via tel.; 06-45403527.      

 
Duurzame oplossing Ennerveld
ennerveldDrie Wapenveldse organisaties hebben in een brief aan GS gevraagd om een overleg met als doel te komen tot een duurzame oplossing voor de problematiek Ennerveld in Wapenveld. Het gaat om de Dorpsraad Wapenveld, de Stichting Recreatie Wapenveld en de Ondernemersvereniging Wapenveld. "Wij zijn de situatie rond Ennerveld helemaal zat", aldus de briefschrijvers. In de brief aan GS laten ze weten dat er een soort vrijstaat dreigt te ontstaan met een flinke aanzuigende werking. Ook wijzen ze erop dat de afgelopen weken al vele tientallen aanhoudingen zijn verricht. Volgens de briefschrijvers kan het probleem rond de krakers misschien wel opgelost worden maar 'dan nog blijft Ennerveld een verpauperde boedel'. De drie organisaties willen geen oude koeien uit de sloot halen maar wel in overleg gaan. "Wij denken dat de provincie Gelderland de mogelijkheid heeft om het initiatief te nemen voor een duurzame oplossing", aldus de briefschrijvers. In het verleden heeft men al meerdere pogingen gedaan om de plannen Ennerveld te ondersteunen. Zo hield de SRW ooit een handtekeningenactie voor de realisering van een bungalowpark. Daarbij werden 1800 handtekeningen ingezameld die werden aangeboden aan directeur Volkert Viltgens van de Gelderse Milieu Federatie (foto). 
 
Restauratie Erve IJzerman is gestart

erve ijzerman

De realisatie van het Nationaal Zuivelmuseum in Erve IJzerman komt steeds dichterbij. Deze week is bouwbedrijf Van Laar – Zwerus in opdracht van Boerderij en Landschap gestart met de restauratie van het omvangrijke boerderijcomplex.

Erve IJzerman is gebouwd in 1898 en geldt als één van de best bewaarde boerderijen van het einde van de 19e eeuw. Bijzonder is bijvoorbeeld de aanwezigheid van authentieke werktuigen zoals de rosmolen, bakoven en wastobbe. Restauratie van de boerderij is op korte termijn noodzakelijk, omdat de daken in slechte staat zijn en op de diverse plaatsen in de boerderij zijn houtworm en boktor aangetroffen.

De restauratie wordt gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase worden de daken van het woonhuis, de drie aangebouwde schuren en de losstaande kapschuur gerestaureerd. Ook de houtaantasters worden bestreden. Gezien het hoge monumentale karakter en de authenticiteit van het complex, is er op advies van de gemeente Heerde een restauratie begeleidingscommissie in het leven geroepen. Zij bewaken de kwaliteit van de werkzaamheden en het behoud van bijzondere onderdelen van de boerderij.

Boerderij en Landschap, eigenaar van de boerderij, heeft voor dit deel van de restauratie een subsidie van ruim 370.000 euro ontvangen van Provincie Gelderland en Gemeente Heerde. Deze subsidie is toegekend uit het project Gebiedsontwikkeling Hoogwatergeul. Dit is een programma dat de veiligheid langs de grote rivieren vergroot en tegelijkertijd een impuls biedt aan het behoud van het landschap en erfgoed in dat gebied.

De restauratie is onderdeel van het project om Erve IJzerman te herbestemmen tot Nationaal Zuivelmuseum. Sinds de aankoop van de boerderij in juni 2012 wordt hieraan gewerkt door Stichting Erve IJzerman, Boerderij & Landschap en zuivelmuseum De Melkmaten. De museumvisie voor het zuivelmuseum is bijna afgerond. In de visie wordt de realisering van dit museum nauw verbonden met de bewoningsgeschiedenis van de IJsselhoeve. De verwachting is dat deze visie, inclusief een concept-ontwerp voor de inrichting, nog dit jaar gereed zal zijn.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 8