Buurt ziet meer woningen in De Kolk nog niet zitten

contactavond

Buurtbewoners van het plan De Kolk in Wapenveld zien een uitbreiding van het aantal woningen in het laatste onderdeel van dit project nog niet zitten. Bezwaren zijn onder meer de vermindering van het uitzicht, schuurtjes voor hun neus en de angst voor waardevermindering van eigen woningen. Een en ander bleek vorige week tijdens een presentatie van het plan door Geveke Bouw tijdens de jaarlijkse contactavond van de Dorpsraad. En ook dat zat de buurtbewoners niet helemaal lekker. “Waarom hebben we geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en was de voorlichting geen taak van de gemeente als eigenaar van de gronden?’, was een vraag die bijval kreeg. In het laatste onderdeel van het plan waren rond de waterplas een tiental 2/1-kapwoningen gepland. Maar die blijken onverkoopbaar. In het nieuwe plan van Geveke, worden er rijtjeswoningen gebouwd met totaal 36 woningen. Volgens Gerard van der Duim van Geveke wil de bouwer nu eerst weten waar behoefte aan is. Worden het woningen voor starters, senioren of gezinswoningen? Dat wil de buurt ook graag weten. Bewoners wezen er op dat er voor andere onderdelen van het plan onvoldoende belangstelling was voor starterswoningen en dat de seniorenwoningen voor 3/4 gevuld zijn met jongere bewoners dan senioren. Na de inventarisatie gaat Geveke met de gemeente in overleg over de uiteindelijke invulling van het plan. De Dorpsraad heeft de bezoekers beloofd bij het college van burgemeester en wethouders betere communicatie te bepleiten.

Klapperdijk

Voor enkele andere initiatieven van de Dorpsraad was er waardering. Sara van Popta van 19 Het Atelier presenteerde ideeën om, aansluitend aan het nieuwe centrum, ook de rest van de Klapperdijk en de Stationsweg onder handen te nemen. Hierover gaat de Dorpsraad verder overleg voeren met het gemeentebestuur. Ook is men met het college in gesprek over een pilot om de overlast door hondenpoep aan De Kade te bestrijden. Verder meldde de Dorpsraad dat het overleg over een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld nog steeds door gaat. Dankzij een subsidie van de provincie Gelderland kan hier nu ook professionele hulp bij ingeschakeld worden. Dorpsondersteuner Maarten Heesen werd door voorzitter Johan Horst in het zonnetje gezet als dank voor zijn grote inzet voor de Hof van Cramer en de Dorpsraad. Hij kan nog weer twee jaar in functie blijven dankzij een subsidiebijdrage van de gemeente Heerde.

 

 
Oogsttijd voor recreatie in Wapenveld

Het is nu tijd om te oogsten als het gaat om de ontwikkeling van recreatie en toerisme in Wapenveld. Reden voor de Dorpsraad en de Stichting Recreatie Wapenveld (SRW) om ondernemers, organisaties en vereniging uit te nodigen voor een netwerkbijeenkomst. Die vindt plaats op woensdag 16 december vanaf 20.00 uur op Vrieze's Erfgoed aan de Groteweg 54. Aanleiding is een hoofdstuk uit Dorpsplan dat eind 2011 werd aangeboden. De opdracht daarin is het regionaal beter positioneren van recreatie en toerisme in Wapenveld. Volgens de beide organisaties is er sindsdien veel geïnvesteerd in de infrastructuur voor deze bedrijfstak. Opzet van de bijeenkomst is de kennismaking, inzicht krijgen in wat er allemaal gaande is en te zien hoe de krachten gebundeld kunnen worden om echt te oogsten. De SRW nam in 2007 het initiatief om nieuwe wegen in te slaan. Dit nadat het dorp overvallen werd door de sluiting van de papierfabriek, de komst van de hoogwatergeul en het afblazen van de plannen voor het bungalowpark Ennerveld. Sindsdien is er veel in gang gezet. Daaronder de grote provinciale projecten rond de Hoogwatergeul, het Apeldoorns kanaal, het Berghuizerterrein en de Hattemer Poort. Ook werd bezoekerscentrum Vrieze's Erfgoed geopend, het centrum onderging een metamorfose en een bevaarbaar kanaal komt steeds dichter bij. Ontwikkelingen zijn er ook door de uitbreiding van B&B's, terrasjes in het centrum en de ontwikkeling van nieuwe routes. Volgens beide organisaties is het nu zaak om samen arrangementen en activiteiten te ontwikkelen en te kijken hoe men samen de promotie vorm kan geven om Wapenveld te vermarkten. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel interesse heeft, kan contact opnemen met de organisatie via tel. 06-15194780.

 

 
Opbrengst paspoort naar jeugdactiviteiten

paspoort wapenveld

De Dorpsraad Wapenveld gaat de verkoop van het paspoort aangrijpen om activiteiten voor de jeugd van Wapenveld te ondersteunen.

Een deel van de opbrengst gaat naar drie projecten die ten goede komen aan de jongeren. Het geld gaat naar het schoolzwemmen in het Berghuizer Bad, het project Samen Spelen van speeltuin Pinkeltje en naar de Hof van Cramer om activiteiten voor jongeren te houden. Het paspoort Wapenveld is in een genummerde oplaag van 1000 exemplaren gedrukt en het kost 10,00 euro. Eerdere uitgaven in 1993 bij '150 jaar Wapenveld' en in 2000 bij de millenniumwisseling waren een groot succes en bleken een collector's item. Bestuursleden en vrijwilligers van de Dorpsraad zullen op 21 en 28 november een stand bemannen op het W.H. Van de Pollplein. Ook is het paspoort te koop bij Albert Heijn, boekhandel Shalom/TIP, Klazien's Kreatie en de Primera in Wapenveld en op donderdag 26 november tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad. Om aankoop van het paspoort aantrekkelijk te maken, krijgen kopers leuke voordelen. Voor elke koper is er een vrijkaartje voor het Berghuizer Bad (waarde 2,40 of 3,00 euro) en geeft Albert Heijn op beide dagen 50% korting op de aankoop van een appeltaart. Mensen die het paspoort al in bezit hebben, kunnen de voordeeltjes afhalen bij de stand op de genoemde zaterdagen. Ook wordt op het paspoort een grote verloting georganiseerd. De trekking hiervan is op de Kerstmarkt op vrijdag 18 december in het centrum van Wapenveld.

 

 
Start vervolgonderzoek gemeenschapshuis Wapenveld

“Het belangrijkste is dat het nieuwe gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld van 'ons' wordt. Alle inwoners van Wapenveld moeten zich daar van harte welkom voelen”. Dat laten Dorpsraad en het bestuur Hof van Cramer weten bij de start ven een vervolgonderzoek naar een gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld.

Dat onderzoek wordt gedaan in samenwerking met ontwikkelaar RVG Development en adviesorganisatie Spectrum. Het vervolgonderzoek is mogelijk dankzij een subsidie van 20.000 euro van de provincie Gelderland. Doel van het onderzoek is om de programmatische samenwerking tussen de verschillende partijen in beeld te brengen en te komen tot een schetsontwerp van het nieuwe gebouw. Dan kan een exploitatieopzet gemaakt worden en een concrete aanbieding aan de geïnteresseerde partners gedaan worden. Uiteindelijk moet dat leiden tot intentieverklaringen van deelnemende partijen voor dat daadwerkelijk de schop de grond in kan. Voorkeurslocatie van de betrokkenen is de omgeving van de sporthal/tennishal in het centrum. Daarover wordt overleg gevoerd met de gemeente Heerde. Volgens de beide Wapenveldse organisaties is de realisering van het gemeenschapshuis in meerdere opzichten een grote uitdaging. “De gemeente Heerde is overgestapt op uitnodigingsplanologie. Dat betekent dat we zelf een plan zullen moeten maken. Daarbij is het ontzettend belangrijk dat het op en top duurzaam moet zijn. Natuurlijk in de uitvoering maar vooral in de exploitatie. Dat hebben we Spectrum en RVG nadrukkelijk meegegeven”, aldus de beide besturen. Die in de genoemde partners alle vertrouwen hebben. “Beide hebben veel ervaring met projecten waarbij veel wensen vervuld moeten worden zo hebben we in de voorbereiding gemerkt”, laten Dorpsraad en Hof van Cramer weten. De Dorpsraad voerde al in 2013 een verkenning uit die aantoonde dat er een grote behoefte is aan een centrale, laagdrempelige ontmoetingsplek gecombineerd met een informatiecentrum en korte lijnen tussen de veelheid aan organisaties. Daarop is door de gemeente een pilot mogelijk gemaakt in de Hof van Cramer aan de Putterweg 2 in Wapenveld. Het is nu een plek voor veel activiteiten door samenwerking van verschillende organisaties. Opzet is om die samenwerking naadloos over te laten gaan naar een nieuw gemeenschapshuis in het centrum van Wapenveld. Dorpsraad en Hof van Cramer hopen dat men nog dit jaar tot afronding van het vervolgonderzoek kan komen en dat een locatiekeuze gemaakt kan worden. Organisaties en partijen die nog aan willen haken, kunnen informatie krijgen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Hof van CramerFoto: De Hof van Cramer wordt steeds meer een gezellige ontmoetingsplek in Wapenveld.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 9